تحلیل زبان‌شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»
1. تحلیل زبان‌شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»

روح اله نصیری؛ زهرا قاسم نژآد

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 213-228

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.23005

چکیده
  نویسندگان منابع دانش ‌لغت معنای «فتح» به تخفیف و «فتَّح» به تشدید را دو گونه بیان کرده‌اند: برخی «فتح» و «فتَّح» را مترادف دانسته‌اند؛ اما عده‌ای از لغت‌پژوهان در معاجم لغوی ...  بیشتر
اثر بافت کلام در تعیین اعراب و عامل
2. اثر بافت کلام در تعیین اعراب و عامل

محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا قاسم نژاد

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 1-18

چکیده
  مفسران در تبیین و تفسیر آیات از اعراب آیه سخن می‌گویند و حتی به دلیل اهمیت اعراب در تبیین و تفسیر معنای آیه، کتب بسیاری پیرامون اعراب القرآن نگاشته شده است؛ اما مطالعه این کتب نشان می‌دهد گاهی در بیان ...  بیشتر