نویسنده = قاسم نژآد، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل زبان‌شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 213-228

10.22108/nrgs.2018.23005

روح اله نصیری؛ زهرا قاسم نژآد


2. اثر بافت کلام در تعیین اعراب و عامل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا قاسم نژاد