متناسب‌سازی نظریه «مربع معناشناسی» در قرآن‌کریم
1. متناسب‌سازی نظریه «مربع معناشناسی» در قرآن‌کریم

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ زهرا شیخ حسینی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 121-136

چکیده
  معارف اسلامی همواره بر بهره‌گیری از همه سطوح و لایه‌های معنایی قرآن‌کریم، تأکید دارد؛ بنابراین، جامعیت و چند لایه‌بودن قرآن‌کریم، مستلزم علمی‌است که بتواند به کنه و جان این کتاب پی ببرد. در هر دوره ...  بیشتر