نویسنده = شکرانی ،، رضا
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی «بین» در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-76

فاطمه گلی ملک‌آبادی؛ محمد ، خاقانی؛ رضا شکرانی ،