نویسنده = البرزی، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در کلان متن قرآن کریم بر اساس بازتعریف بینامتنیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-76

پرویز البرزی؛ مسعود منصوری