نویسنده = صانعی پور، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. صورت بندی‌های حوزه معنایی «روابط زناشویی» در زبان عربی عصر نزول و تحلیل کاربری آن در قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-70

محمدحسن صانعی پور؛ محمدحسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد