بررسی نسبت انسان و عالم هستی براساس روابط جانشینی در زبان نمادین قرآن
1. بررسی نسبت انسان و عالم هستی براساس روابط جانشینی در زبان نمادین قرآن

مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدیه خورسندی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2019.111435.1285

چکیده
  قرآن به‌عنوان متنی ادبی دارای گونه‌های زیبایی‌شناختی است که لایه‌های معنایی به‌هم‌پیوستۀ آن در عین یکپارچگی معنایی در چینش واژگان «تفصیل» یافته است؛ بنابراین نیازمند ابزاری است که مخاطب را ...  بیشتر
پیشنهاد الگویی بر متناسب سازی روش های معناشناسی در مطالعات قرآنی
2. پیشنهاد الگویی بر متناسب سازی روش های معناشناسی در مطالعات قرآنی

اعظم السادات حسینی؛ مهدی مطیع

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 83-108

چکیده
  قرآن کریم متنی چندلایه و سرشار از پیچیدگی های زبانی معنایی است . یکی از سطوح این کتاب نیز لایه الفاظ است. بررسی تاریخ علوم قرآنی، بیانگر تلاش های گسترده بشر به منظور کشف معانی الفاظ و ارتباط آن ها با یکدیگر ...  بیشتر