نویسنده = اخوان مقدم، زهره
تعداد مقالات: 3
1. ---------------------

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-162

10.22108/nrgs.2019.118721.1451

زهره اخوان مقدم؛ نعیمه تقوی فردود؛ احسان الله درویشی


2. «معناشناسی» واژۀ طوبی با تکیه بر محور هم‌نشینی و جانشینی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-84

10.22108/nrgs.2018.102138.1051

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه حاجی ابوالقاسم دولابی


3. چـیستیِ «مصاحَبَه یا همـایی لفظی» و مطالعۀ آن در قرآن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-138

10.22108/nrgs.2016.21129

زهره اخوان مقدم؛ خضر پاک نیّت