تحلیل انتقادی ترجمه ساخت‌ها و واژگان قرآنی در ارتباط بین زبان با دو سطح ادبیات و فرهنگ
2. تحلیل انتقادی ترجمه ساخت‌ها و واژگان قرآنی در ارتباط بین زبان با دو سطح ادبیات و فرهنگ

محمد جانیپور

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 23-40

چکیده
  زبان در گذر زمان در حال تغییر و تحول است. این تغییرات وابسته به عوامل متعددی از جمله ادبیات و فرهنگ می‌باشند؛ زیرا ادبیات در سطح درونی و فرهنگ در سطح بیرونی باعث ایجاد تحول در زبان شده و چرخه علم زبانشناسی ...  بیشتر
جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن
3. جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن

محمد جانی پور؛ مهدی ایزدی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 21-40

چکیده
  جستجوی ریشه و نحوه ساخت برخی از واژگان غریب و کم کاربرد قرآن کریم، دغدغه‌ای است که در طول تاریخ اسلام ‏بسیاری از عالمان لغت و زبان‌شناسان را به خود مشغول داشته و باعث شده نظریه‌های متعددی در این خصوص ...  بیشتر