نویسنده = ستوده‌نیا، محمدرضا
تعداد مقالات: 4
1. ---

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-26

10.22108/nrgs.2019.85740.0

محمدرضا ستوده‌نیا؛ مهدی حبیب‌اللهی


2. بینامتنی قرآن کریم با صحیفه سجادیه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-36

10.22108/nrgs.2016.20529

محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا محققیان


3. اثر بافت کلام در تعیین اعراب و عامل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا قاسم نژاد


4. حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم‏

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-54

مهدی لطفی؛ محمدرضا ستوده نیا