بینامتنی قرآن کریم با صحیفه سجادیه
3. بینامتنی قرآن کریم با صحیفه سجادیه

محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا محققیان

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.20529

چکیده
  امروزه یکی از رویکردهای مهم در پژوهش‌های مربوط به علم نشانه‌شناسی، مطالعات بینامتنی است که یادآور تعامل متون با یکدیگر است. این نوع پژوهش‌ها با کشف و تحلیل نشانه‌های رابط میان متون، به درک بهتر متن ...  بیشتر
اثر بافت کلام در تعیین اعراب و عامل
4. اثر بافت کلام در تعیین اعراب و عامل

محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا قاسم نژاد

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 1-18

چکیده
  مفسران در تبیین و تفسیر آیات از اعراب آیه سخن می‌گویند و حتی به دلیل اهمیت اعراب در تبیین و تفسیر معنای آیه، کتب بسیاری پیرامون اعراب القرآن نگاشته شده است؛ اما مطالعه این کتب نشان می‌دهد گاهی در بیان ...  بیشتر
حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم‏
5. حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم‏

مهدی لطفی؛ محمدرضا ستوده نیا

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 41-54

چکیده
  مفهوم تدبر در شبکه معنایی قرآن با برخی از مفاهیم قرآنی پیوند خورده است که از کنار هم قرار دادن ‏این مفاهیم، حوزه معنایی تدبر در قرآن شکل می‌گیرد. این حوزه معنایی در آیات مکی شامل مفاهیم؛ ‏قول، کتاب ...  بیشتر