دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398 

مقاله علمی انگلیسی

1. ------

صفحه 1-12

10.22108/nrgs.2019.23593

مریم حسین گلزار؛ ابوالفضل خوش منش


2. ---

صفحه 13-26

10.22108/nrgs.2019.85740.0

محمدرضا ستوده‌نیا؛ مهدی حبیب‌اللهی


3. -----------

صفحه 27-42

10.22108/nrgs.2017.85870.0

ازاده نعمتی؛ رقیه شیخی


4. -----

صفحه 43-52

10.22108/nrgs.2019.23597

کاوه ولی پور؛ حسین حیدری تبریزی؛ عزیزه چالاک


5. -

صفحه 53-64

10.22108/nrgs.2019.23581

مینا زندرحیمی؛ آزاده شریفی مقدم


6. -------

صفحه 65-82

10.22108/nrgs.2019.85724.0

زهرا جان نثاری لادانی


7. --

صفحه 83-92

10.22108/nrgs.2019.118555.1443

محمود کریمی؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد


8. ---------

صفحه 93-102

10.22108/nrgs.2019.116585.1409

سجاد فرخی پور؛ محسن رفیعی؛ معصومه شریفی


9. ----------------

صفحه 103-118

10.22108/nrgs.2019.110440.1248

علی محمد میرجلیلی؛ علیرضا میرجلیلی


10. ----

صفحه 119-134

10.22108/nrgs.2019.118809.1452

محمد عترت دوست (جانی پور)


11. ------------------

صفحه 135-148

10.22108/nrgs.2018.104023.1111

امیر احمدنژاد؛ زهرا کلباسی


12. ---------------------

صفحه 149-162

10.22108/nrgs.2019.118721.1451

زهره اخوان مقدم؛ نعیمه تقوی فردود؛ احسان الله درویشی