موضوعات = زبان شناسی
تعداد مقالات: 42
1. دیدگاه هولیزم یا کل‌انگاری در تفسیر «تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ»

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-204

10.22108/nrgs.2017.100873.1007

امیرحسین بانکی پور فرد؛ سعید غفرالهی


2. بررسی پدیده بینامتنیت قرآنی در اشعار «علی بن عیسی إربلی»

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 163-174

10.22108/nrgs.2019.85776.0

سیده رقیه احمدی؛ نصرالله شاملی؛ سمیه حسنعلیان


3. بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-128

10.22108/nrgs.2019.101826.1039

مرضیه سادات کدخدایی؛ محسن صمدانیان


4. گونه‌شناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی (مطالعۀ موردی سوره بقره)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-94

10.22108/nrgs.2019.112167.1303

احمد زارع ردینی؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ میثم خلیلی


5. بررسی نسبت انسان و عالم هستی براساس روابط جانشینی در زبان نمادین قرآن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-72

10.22108/nrgs.2019.111435.1285

مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدیه خورسندی


6. تحلیل گفتگوی حضرت موسی و فرعون در سایۀ مربع ایدئولوژیک ون دایک

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-36

10.22108/nrgs.2019.115440.1390

احمد پاشازانوس؛ معصومه رحیمی


7. بررسی استعاره‌های شیئی در جزءهای بیست و شش تا سی‌ام قرآن مجید

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

10.22108/nrgs.2019.112034.1299

علی طالبی انوری؛ مهین ناز میردهقان؛ سپیده عبدالکریمی؛ قاسم درزی


9. -------

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-82

10.22108/nrgs.2019.85724.0

زهرا جان نثاری لادانی


11. بررسی ساختار موسیقایی سورۀ مبارکۀ «العادیات»

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 100-117

10.22108/nrgs.2018.101293.1023

سیدمعصوم حسینی؛ جواد محمدزاده؛ داوود بهمنش


13. «معناشناسی» واژۀ طوبی با تکیه بر محور هم‌نشینی و جانشینی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-84

10.22108/nrgs.2018.102138.1051

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه حاجی ابوالقاسم دولابی


17. تأثیر فعل «کانَ» در پیدایش وجوه قرائت قرآن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 201-212

10.22108/nrgs.2018.22805

روح الله نجفی


19. سبک‌شناسی سورۀ واقعه براساس تحلیل زبانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-86

10.22108/nrgs.2018.108221.1209

پرویز آزادی؛ سهیلا نیکخواه


20. معناشناسی و ملاک‌شناسی جدال احسن قرآنی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-64

10.22108/nrgs.2017.85871

مصطفی عباسی مقدم؛ محمد فلاح مرقی


22. تحلیل زبان‌شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 213-228

10.22108/nrgs.2018.23005

روح اله نصیری؛ زهرا قاسم نژآد


25. بررسی معانی شعاعی عناصر بافت‌بنیان در گفتمان قرآنی‌

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 199-218

10.22108/nrgs.2017.101708.1034

سیده فاطمه سلیمی؛ کبری راستگو