نویسنده = کرمانی، حدیث
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار گذرایی سورة یوسف براساس دستور نقشی - نظام‌مند هلیدی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-52

10.22108/nrgs.2019.115628.1393

حدیث کرمانی؛ عامر قیطوری؛ کورش صابری