نویسنده = میرسید، سید محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش روایات امامیه در معادل‌گزینی مفردات قرآنی و بازتاب آن در نقد ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-118

سید محمد رضا میرسید؛ محمدرضا حاج اسماعیلی