نویسنده = خاکپور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای ارتقاء مدیریت مصرف از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-78

حسین خاکپور