نویسنده = فاضل، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری در مفهوم و ترجمه فارسی یکی از اسلوب‌های کاربرد «ما» در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-22

محمدرضا ابن الرسول؛ زهرا فاضل