نویسنده = نجفی، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فعل «کانَ» در پیدایش وجوه قرائت قرآن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 201-212

10.22108/nrgs.2018.22805

روح الله نجفی