نویسنده = نصیری، روح الله
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل زبان‌شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 213-228

10.22108/nrgs.2018.23005

روح اله نصیری؛ زهرا قاسم نژآد


2. کارکردها و ویژگی های صنعت بلاغی تشبیه تمثیلی در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-53

روح الله نصیری