نویسنده = پرچم، اعظم
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم‌شناسی ضَلّ در گفتار موسی(ع) در قرآن کریم با تکیه بر سیاق

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 103-118

10.22108/nrgs.2020.120160.1478

اعظم پرچم؛ راضیه قناعتی