کلیدواژه‌ها = قواعد گسترش‌معنا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قواعد گسترش‌معنایی حرف «عن» در قرآن با رویکرد شناختی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 245-262

10.22108/nrgs.2017.21533

مریم توکل نیا؛ ولی الله حسومی