کلیدواژه‌ها = معناشناسی شناختی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف «ثم» در قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

10.22108/nrgs.2018.110494.1250

بتول مشکین فام؛ اعظم دهقانی


2. بررسی قواعد گسترش‌معنایی حرف «عن» در قرآن با رویکرد شناختی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 245-262

10.22108/nrgs.2017.21533

مریم توکل نیا؛ ولی الله حسومی