کلیدواژه‌ها = تفسیر ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن کریم(مطالعه موردی آیات 104، 114، 275 سوره بقره)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-152

10.22108/nrgs.2017.21527

بی بی زینب حسینی؛ حسین قائمی اصل؛ نجمه رنجبری