کلیدواژه‌ها = هم‌نشینی
تعداد مقالات: 3
1. معناشناسی واژۀ «وجه» در قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-66

10.22108/nrgs.2018.85580.0

سمیه عمادی اندانی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


2. معناشناسی «فؤاد» در قرآن کریم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-114

10.22108/nrgs.2016.21128

مهدی حسن زاده؛ سیدمحمد مرتضوی


3. تحلیل لایه‌های معنایی- اخلاقی محبت در قرآن کریم با توجه به سیاق

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-80

10.22108/nrgs.2016.21126

سمیه عمادی اندانی؛ اعظم پرچم