کلیدواژه‌ها = روابط همنشینی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم «رزق» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-118

10.22108/nrgs.2017.85878

اصغر هادوی؛ محمدعلی خوانین زاده؛ روشن دهقانی


3. معناشناسی واژه کتاب در قرآن بر پایه روابط همنشینی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-158

مهدی لطفی؛ سمانه میرسعیدی