کلیدواژه‌ها = قرآن‌کریم
تعداد مقالات: 5
2. مفهوم‌سازی «اعمال نیک» در قرآن کریم با رویکردی شناختی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22108/nrgs.2018.107728.1191

فریده امینی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ آزیتا افراشی


4. کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-76

اصغر شهبازی؛ حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی


5. نگاهی به ترجمه قرآن حدادعادل

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 105-118

احمدرضا توکلی؛ نادعلی عاشوری تلوکی