کلیدواژه‌ها = سیاق
تعداد مقالات: 8
1. مفهوم‌شناسی ضَلّ در گفتار موسی(ع) در قرآن کریم با تکیه بر سیاق

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 103-118

10.22108/nrgs.2020.120160.1478

اعظم پرچم؛ راضیه قناعتی


2. معناشناسی واژۀ «وجه» در قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-66

10.22108/nrgs.2018.85580.0

سمیه عمادی اندانی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


3. جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن کریم(مطالعه موردی آیات 104، 114، 275 سوره بقره)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-152

10.22108/nrgs.2017.21527

بی بی زینب حسینی؛ حسین قائمی اصل؛ نجمه رنجبری


4. تحلیل لایه‌های معنایی- اخلاقی محبت در قرآن کریم با توجه به سیاق

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-80

10.22108/nrgs.2016.21126

سمیه عمادی اندانی؛ اعظم پرچم


5. چـیستیِ «مصاحَبَه یا همـایی لفظی» و مطالعۀ آن در قرآن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-138

10.22108/nrgs.2016.21129

زهره اخوان مقدم؛ خضر پاک نیّت


6. تحلیل و نقد معنای واژه «أنّی» در ترجمه‌های فارسی قرآن (با تأکید بر نقش سیاق در ترجمه)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-36

محمد مولوی؛ عبدالله غلامی؛ مرضیه مهری ثابت


8. نگاهی به ظرائف ساختار صرفی اوزان جمع در قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-127

محمود شهبازی؛ زهرا ذوالفقاری