کلیدواژه‌ها = کارگفت انذار
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار کارگفت انذار در قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-60

علیرضا دل افکار؛ محمدحسن صانعی پور؛ بهمن زندی؛ مهدی ارجمندفر