کلیدواژه‌ها = ترجمه قرآن
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و نقد معنای واژه «أنّی» در ترجمه‌های فارسی قرآن (با تأکید بر نقش سیاق در ترجمه)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-36

محمد مولوی؛ عبدالله غلامی؛ مرضیه مهری ثابت


2. نگاهی به ترجمه قرآن حدادعادل

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 105-118

احمدرضا توکلی؛ نادعلی عاشوری تلوکی


3. تحلیل و بررسی نظریه تقارب معنایی در قرآن کریم (بررسی موردی واژگان مرتبط با مفهوم فکر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 53-70

داود زرین پور؛ عبدالله رسول ن‍ژاد