کلیدواژه‌ها = زبان‌شناسی
تعداد مقالات: 3
1. تبارشناسی واژه قرآنی «صلاه»

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-86

10.22108/nrgs.2017.21524

وصال میمندی؛ شکوفه شریفی‌فر


2. جلوه‌هایی از اقتصاد زبانی در قرآن کریم«بررسی موردی جزء 26ـ 30»

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-104

10.22108/nrgs.2016.20533

روح الله صیادی نژاد؛ صدیقه جعفر نژاد


3. نگرشی به نظام چند معنایی در قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-137

احمد نهیرات؛ عباد محمدیان