کلیدواژه‌ها = آیه
تعداد مقالات: 1
1. حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم‏

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-54

مهدی لطفی؛ محمدرضا ستوده نیا