کلیدواژه‌ها = زبان‌های آفریقایی ـ آسیایی
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-40

محمد جانی پور؛ مهدی ایزدی