کلیدواژه‌ها = ریشه‌شناسی
تعداد مقالات: 5
2. «معناشناسی» واژۀ طوبی با تکیه بر محور هم‌نشینی و جانشینی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-84

10.22108/nrgs.2018.102138.1051

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه حاجی ابوالقاسم دولابی


3. تبارشناسی واژه قرآنی «صلاه»

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-86

10.22108/nrgs.2017.21524

وصال میمندی؛ شکوفه شریفی‌فر


4. معناشناسی «ارث» مبتنی بر تحلیل‌های ریشه‌شناختی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-30

10.22108/nrgs.2017.21521

سمیه طاهری؛ سیدکاظم طباطبایی؛ غلامرضا رئیسیان


5. جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-40

محمد جانی پور؛ مهدی ایزدی