کلیدواژه‌ها = چندمعنایی
تعداد مقالات: 3
1. رویکردی ریشه‌شناختی به مادۀ قرآنی عزم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22108/nrgs.2018.104694.1125

احمد پاکتچی


2. امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-48

10.22108/nrgs.2017.21522

ثمانه علوی؛ علیرضا عابدی سر آسیا؛ مهیار علوی مقدم


3. چند معنایی واژه «ید» در متون دینی در پرتو نظریه استعاره شناختی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-82

شیرین پورابراهیم