کلیدواژه‌ها = مکاتب تفسیری
تعداد مقالات: 1
1. مکاتب ظاهرگرا در تفسیر قرآن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 95-116

مینا شمخی