کلیدواژه‌ها = گفتمان اروپایی جرم شناسی
تعداد مقالات: 1
1. نقد عدالت کیفری ترمیمی در گفتمان جرم شناسی غربی از منظر سیاست جنایی قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-64

عادل ساریخانی؛ مهدی خاقانی