کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل گفتمان بشارت در قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 219-238

10.22108/nrgs.2017.85819

ابراهیم نامداری؛ زهراء عبادی


2. نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف (واکاوی داستان‌هاییاران غار و خضر و موسی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/nrgs.2017.21520

فریده داودی مقدم؛ حمیدرضا شعیری؛ ثریا قطبی