کلیدواژه‌ها = جانشینی
تعداد مقالات: 2
1. معناشناسی «فؤاد» در قرآن کریم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-114

10.22108/nrgs.2016.21128

مهدی حسن زاده؛ سیدمحمد مرتضوی


2. معناشناسی «بین» در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-76

فاطمه گلی ملک‌آبادی؛ محمد ، خاقانی؛ رضا شکرانی ،