کلیدواژه‌ها = وجه
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی واژۀ «وجه» در قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-66

10.22108/nrgs.2018.85580.0

سمیه عمادی اندانی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی