کلیدواژه‌ها = ایجاز
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای زیباشناختی ایجازِ حذف در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-68

محمود شهبازی؛ اصغر شهبازی