کلیدواژه‌ها = معناشناسی
تعداد مقالات: 18
1. بازشناسی مفهوم «کظم» در سیاق آیات قرآن کریم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 15-32

10.22108/nrgs.2019.114597.1371

ابوالفضل خوش منش؛ فرهاد احمدی آشتیانی؛ محمدحسن حیدری


2. تقابل‌های معنایی حق در قرآن براساس معناشناسی ساختگرا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-190

10.22108/nrgs.2019.117172.1419

علی فتحی؛ محسن قاسم پور؛ راضیه سادات سید خراسانی


3. «معناشناسی» واژۀ طوبی با تکیه بر محور هم‌نشینی و جانشینی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-84

10.22108/nrgs.2018.102138.1051

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه حاجی ابوالقاسم دولابی


5. معناشناسی واژۀ «وجه» در قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-66

10.22108/nrgs.2018.85580.0

سمیه عمادی اندانی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


6. بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم «رزق» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-118

10.22108/nrgs.2017.85878

اصغر هادوی؛ محمدعلی خوانین زاده؛ روشن دهقانی


9. تحلیل لایه‌های معنایی- اخلاقی محبت در قرآن کریم با توجه به سیاق

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-80

10.22108/nrgs.2016.21126

سمیه عمادی اندانی؛ اعظم پرچم


10. معناشناسی واژه کتاب در قرآن بر پایه روابط همنشینی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-158

مهدی لطفی؛ سمانه میرسعیدی


11. متناسب‌سازی نظریه «مربع معناشناسی» در قرآن‌کریم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-136

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ زهرا شیخ حسینی


12. معناشناسی «بین» در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-76

فاطمه گلی ملک‌آبادی؛ محمد ، خاقانی؛ رضا شکرانی ،


13. تحلیل و نقد معنای واژه «أنّی» در ترجمه‌های فارسی قرآن (با تأکید بر نقش سیاق در ترجمه)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-36

محمد مولوی؛ عبدالله غلامی؛ مرضیه مهری ثابت


14. معناشناسی اتهام جنون به پیامبر(ص) با تکیه بر پاسخ‌های قرآن به این اتهام

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-92

خلیل پروینی؛ هادی زینی ملک آباد؛ نصرت نیلساز؛ ولی الله حسومی


15. نگرشی به نظام چند معنایی در قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-137

احمد نهیرات؛ عباد محمدیان


16. حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم‏

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-54

مهدی لطفی؛ محمدرضا ستوده نیا


17. پیشنهاد الگویی بر متناسب سازی روش های معناشناسی در مطالعات قرآنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-108

اعظم السادات حسینی؛ مهدی مطیع


18. معناشناسی تطبیقی واژه علقه در قرآن و طب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95-110

سید ابوالفضل سجادی؛ مهدی آشناور