کلیدواژه‌ها = نقد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-19

سید محمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آیادی


2. نقش روایات امامیه در معادل‌گزینی مفردات قرآنی و بازتاب آن در نقد ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-118

سید محمد رضا میرسید؛ محمدرضا حاج اسماعیلی