کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 25
1. تحلیل روابط بینامتنی علم الهی در قرآن کریم و صحیفۀ سجادیه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 119-136

10.22108/nrgs.2020.121827.1512

صالح سعیدی ابواسحقی؛ سعید عباسی نیا؛ هادی رزاقی


2. دیدگاه هولیزم یا کل‌انگاری در تفسیر «تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ»

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-204

10.22108/nrgs.2017.100873.1007

امیرحسین بانکی پور فرد؛ سعید غفرالهی


3. بررسی نسبت انسان و عالم هستی براساس روابط جانشینی در زبان نمادین قرآن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-72

10.22108/nrgs.2019.111435.1285

مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدیه خورسندی


5. مصداق‌یابی واژۀ «زقوم» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه‌شناسی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-170

10.22108/nrgs.2019.111521.1289

مریم رفیعی؛ امیر احمدنژاد؛ محسن صمدانیان


6. «معناشناسی» واژۀ طوبی با تکیه بر محور هم‌نشینی و جانشینی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-84

10.22108/nrgs.2018.102138.1051

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه حاجی ابوالقاسم دولابی


7. سبک‌شناسی سورۀ واقعه براساس تحلیل زبانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-86

10.22108/nrgs.2018.108221.1209

پرویز آزادی؛ سهیلا نیکخواه


8. معناشناسی و ملاک‌شناسی جدال احسن قرآنی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-64

10.22108/nrgs.2017.85871

مصطفی عباسی مقدم؛ محمد فلاح مرقی


9. تحلیل زبان‌شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 213-228

10.22108/nrgs.2018.23005

روح اله نصیری؛ زهرا قاسم نژآد


10. تحلیل معنی‌شناختی واژۀ «ضلال و اوصاف آن» در ‌قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-44

10.22108/nrgs.2017.85682

سید مهدی مسبوق؛ علی حسین غلامی یلقون آقاج


11. معناشناسی واژۀ «وجه» در قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-66

10.22108/nrgs.2018.85580.0

سمیه عمادی اندانی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


13. تحلیل لایه‌های معنایی- اخلاقی محبت در قرآن کریم با توجه به سیاق

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-80

10.22108/nrgs.2016.21126

سمیه عمادی اندانی؛ اعظم پرچم


14. بینامتنی قرآن کریم با صحیفه سجادیه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-36

10.22108/nrgs.2016.20529

محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا محققیان


15. جلوه‌هایی از اقتصاد زبانی در قرآن کریم«بررسی موردی جزء 26ـ 30»

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-104

10.22108/nrgs.2016.20533

روح الله صیادی نژاد؛ صدیقه جعفر نژاد


18. تغییر معنایی واژگان در قرآن کریم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-58

قاسم بستانی


19. معناشناسی اتهام جنون به پیامبر(ص) با تکیه بر پاسخ‌های قرآن به این اتهام

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-92

خلیل پروینی؛ هادی زینی ملک آباد؛ نصرت نیلساز؛ ولی الله حسومی


20. بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 39-52

سید مهدی لطفی


21. اثر بافت کلام در تعیین اعراب و عامل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا قاسم نژاد


22. بررسی معناشناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-38

عبدالرضا زاهدی؛ رضا رمضانی


23. گونه شناسی توجیه اعراب در قرآن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-116

قاسم بستانی؛ نصره باجی


24. جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-40

محمد جانی پور؛ مهدی ایزدی


25. قرآن و تأثیرگذاری‌های مختلف آن بر نحو عربی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-60

قاسم بستانی