کلیدواژه‌ها = ترجمه
تعداد مقالات: 9
2. جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن (با تکیه بر ادات شرط لو، لولا، إن و مَن)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-150

10.22108/nrgs.2018.109516.1214

حسین تک تبار فیروزجائی؛ مهدی ناصری؛ صحبت اله حسنوند


5. نقش روایات امامیه در معادل‌گزینی مفردات قرآنی و بازتاب آن در نقد ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-118

سید محمد رضا میرسید؛ محمدرضا حاج اسماعیلی


6. بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-19

سید محمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آیادی


9. بازنگری در مفهوم و ترجمه فارسی یکی از اسلوب‌های کاربرد «ما» در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-22

محمدرضا ابن الرسول؛ زهرا فاضل